Οι μαθητές  της τάξης ΒΜ3 του τομέα Μηχανολογίας και οι μαθητές της Γ΄ τάξης της ειδικότητας των Τεχνικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, ανακατασκευάζουν τον  αποθηκευτικό χώρο του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος. 
Οι μαθητές του τομέα Μηχανολογίας, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά την διάρκεια φοίτησης τους στο ΕΚ Εύοσμου, την υλικοτεχνική υποδομή που υπάρχει στα εργαστήρια του Τομέα, και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών,  συμμετέχουν στην διεκπεραίωση ενός πραγματικού έργου, στην ανακατασκευή του αποθηκευτικού χώρου του Τομέα Γεωπονίας.  Εκτός  όμως από την πρακτική άσκηση που προσφέρει στους μαθητές, το έργο αποτελεί μια ευκαιρία για τους μαθητές να ενισχύσουν γνώσεις και δεξιότητες να συνεργαστούν μεταξύ τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς.

Το κατασκευαστικό έργο  πραγματοποιείται σε υπαίθριους χώρους, με αποτέλεσμα να  επηρεάζεται άμεσα  από τις καιρικές συνθήκες. Στόχος του αρχικού προγραμματισμός είναι το έργο να ολοκληρωθεί  πριν τις διακοπές του Πάσχα. Υπεύθυνοι καθηγητές του έργου είναι ο κ.Τσιρανίδης Γ.,  ο κ. Γραμμένος Λ. και η κα Παπαδοπούλου Ν.
Τομέας Μηχανολογίας, Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος, 1ο ΕΠΑΛ Ευόσμου