Οι επωφελούμενοι μαθητές και μαθήτριες του τομέα Πληροφορικής του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Ψηφιακές Τεχνολογίες για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Βιώσιμη Μετακίνηση” και κωδικό 2023-1-EL01-KA122-VET-000147309, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους, ετοίμασαν ατομικές εργασίας στην θεματική “Εφαρμογές του ΙοΤ”.

Ατομικές Εργασίες