Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024, μαθητές και μαθήτριες του τομέα Γεωπονίας  επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στην 30η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων, «AGROTICA».

Σημειώνεται ότι στην Έκθεση καταγράφεται καθολική παρουσία επιχειρήσεων από όλο το φάσμα της αγροτικής παραγωγής και τεχνολογίας, συμμετέχουν εταιρείες εμπορίας και πώλησης εφοδίων, γεωργικών μηχανημάτων και γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ), ενώ συμμετέχουν πλειάδα συνδέσμων, οργανισμών και φορέων, αλλά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, τράπεζες, οργανισμοί ελέγχου και πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων, εταιρείες συμβούλων αγροτικής ανάπτυξης κα.

Η διδακτική επίσκεψη ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς οι συμμετέχοντες μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες ενημερώθηκαν για την αγροτική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κατέγραψαν πληροφορίες και υλοποίησαν τις εργασίες που τους ανατέθηκαν. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των εργασιών και την ανταλλαγή εμπειριών στο χώρο της Έκθεσης.