fd5d87c5-131e-44a4-a4ff-3d376b4132b0 6-5.jpg 5-4.jpg 4-3.jpg 3-2.jpg 2-1.jpg

Συνεχίζουμε την εκπαίδευση με επίσκεψη  στο μουσείο της BMW όπου οι μαθητές έκτος από τα ιστορικά αυτοκίνητα της αυτοκινητοβιομηχανίας  μελέτησαν τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας.

Τίτλος προγράμματος: «Ψηφιακές Τεχνολογίες για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τη Βιώσιμη Μετακίνηση».

Ροή μηχανολογίας

ΤΣΙΡΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ