Οι μαθητές της Γ’ τάξης της ειδικότητας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και της Β’ τάξης του Τομέα της Πληροφορικής κλείνουν την σχολική χρονιά 2021-2022 με μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς υποδέχτηκε στο campus του Πανεπιστημίου ο καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών κ. Αγαθόπουλος και τους οδήγησε στο Ερευνητικό Εργαστήριο Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών. Βασική κατεύθυνση του εργαστηρίου είναι οι ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες υλικών και διατάξεων. Ο έμπειρος ερευνητής κ. Κωνσταντίνος Προύσκας εξήγησε με λεπτομέρεια πως γίνεται η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και η αξιολόγησης χαμηλοδιάστατων υλικών (λεπτά υμένια, επιφάνειες, κβαντικές τελείες και σύρματα, νανοσωλήνες άνθρακα, νανοσωματίδια) για ηλεκτρονικές, οπτοηλεκτρονικές και φωτονικές διατάξεις. Επίσης εξήγησε τον σχεδιασμό και την κατασκευή διατάξεων όπως αισθητήρες, φωτοβολταϊκά (πυριτίου, οργανικά, dye-sensitized), ηλιακοί συλλέκτες, δίοδοι φωτοεκπομπής, κλπ. Ο κύριος Αγαθόπουλος ξενάγηση τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στο campus του πανεπιστημίου των Ιωαννίνων
Επόμενος σταθμός των μαθητών και των εκπαιδευτικών ήταν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση. Τους υποδέχτηκε ο κ. Βρέλλης Γιάννης και τους παρουσίασε το έργο που γίνεται στο εργαστήριο. Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο πεδίο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση με έμφαση στις τεχνολογίες της εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας. Έχει ως αποστολή του τη μελέτη της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα:


• Τη σχεδίαση, ανάπτυξη, διάχυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού κυρίως με τη μορφή εκπαιδευτικού λογισμικού και ιδιαίτερα με χρήση των τεχνολογιών της Εικονικής Πραγματικότητας, των Διαλογικών Πολυμέσων και των Δικτύων.


• Τη δημιουργία προδιαγραφών για εκπαιδευτικά συστήματα Εικονικής Πραγματικότητας σε επίπεδο υλικού και λογισμικού, καθώς και σε μελέτες εργονομίας σχετικά με τα παραπάνω και γενικότερα εκπαιδευτικών εργαστηρίων με βάση ψυχοπαιδαγωγικές και τεχνικές προτάσεις.


• Τη μελέτη των κάθε είδους επιδράσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας σε μαθητές, τόσο σε επίπεδο λογισμικού, όσο και υλικού.

 

Τομέας Πληροφορικής, 1ο ΕΠΑΛ Ελευθερίου-Κορδελιού