-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.jpg

  • Επιμόρφωση για το Εργαστήριο Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας θα υλοποιηθεί ενδοσχολική επιμόρφωση των Μηχανολόγων με θέμα “Αντλίες θερμότητας ‘’.

Στην ενδοσχολική επιμόρφωση συμμετέχει ο κ. Πανούχο Αργύρη  Μηχανολόγος της εταιρείας Δ. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Μον/πη ΕΠΕ  αντιπρόσωπο carrier- Toshiba.

Οι επιμορφούμενοι είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών του αντίστοιχου Τομέα των σχολικών μονάδων που ανήκουν στο συγκεκριμένο Εργαστηριακό Κέντρο.

Στοχεύει να καλύψει τις γνωστικές ελλείψεις των εκπαιδευτικών σε αντικείμενα της ειδικότητας  Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης  Αερισμού και κλιματισμού και την απόκτηση   δεξιοτήτων όπως:

  • Παράμετροι  για την επιλογή αντλιών θερμότητας
  •  Σύνδεση αντλιών θερμότητας
  •  Συντήρηση αντλιών θερμότητας
  • Αναγνώριση βλαβών και τρόπου αντιμετώπισης

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο  Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων    119Α  του ΕΚ Ευόσμου  την  ΤΕΤΑΡΤΗ  27-03-2024 στις  4:00 Μ.Μ

Δήλωση  συμμετοχής

Παρακαλούμε να δηλώσετε έως την  ΤΕΤΑΡΤΗ  20/03/2024  ώστε να γνωρίζουμε τον αριθμό των συναδέλφων και να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώστε την online φόρμα συμμετοχής

Παρακαλούμε όσους συμμετέχουν στη επιμόρφωση να υποβάλουν το ερωτηματολόγιο που σας έχει αποσταλεί  5 Μαρτίου.

Σκοπός του  αρχικού όπως και του τελικού  ερωτηματολογίου είναι η αποτύπωση της προσφοράς που θα έχει  η επιμόρφωση και θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση τη δράσης.

 

Ομάδα  Δράσης 10

Συντονιστής:

Μαλάμογλου Ιωάννης

Μέλη:

  1. Γουδερός Ιωάννης
  2. Γουμάγιας Μαρίνος
  3. Χλωρός Ιωάννης
  4. Τσιορμπατζούδη Λαμπρινή

Μαλάμογλου Γιάννης