Επιμόρφωση εκπαιδευτικών τομέα Μχανολογίας

Στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Δράσης 9 του ΕΚ Ευόσμου, πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του Τομέα Μηχανολογίας και του Τομέα Ηλεκτρολογίας την Παρασκευή 4/3/2022 στις 17:00 στο εργαστήριο 147Β με θέμα ”Ψυκτικά ρευστά του μέλλοντος – Διοξείδιο του άνθρακα και Προπάνιο” από τον κ. Κυρκιώτη Αθανάσιο, ιδιοκτήτη της εταιρείας Cryoart (https://www.cryoart.gr/).