olympia-electronics-4.jpg olympia-electronics-5-3.jpg olympia-electronics-6-2.jpg olympia-electronics-9-1.jpg olympia-electronics-2-0.jpg

Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης Σχολικής Μονάδας υλοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση θέμα “Επιμορφωτικό σεμινάριο για συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς” από τον κ. Κομπατσιάρη Αντώνιο, στέλεχος της Olympia Electronics(https://www.olympia-electronics.com/el)

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων(147Β) του τομέα Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικών και Αυτοματισμού του ΕΚ Ευόσμου την Τετάρτη 03-05-2023 στις 17:00.

ΖΑΧΑΡΟΓΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ