Οι μαθητές της Β’ τάξης του Μηχανολογικού Τομέα κατασκευάζουν δύο μεταλλικές καρδιές για την συλλογή πλαστικών καπακιών στα εργαστήρια του ΕΚ Εύοσμου. Τα έργα θα παραδοθούν στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κορδελιού Εύοσμου που θα αναλάβει και την τοποθέτηση τους. Μετά την  ολοκλήρωση της κατασκευής, τα καπάκια θα συλλέγονται και θα διατίθενται στον Σύλλογο Παραπληγικών & Κινητικά Αναπήρων Νομού Πέλλας.
Οι μαθητές της Β’ τάξης του Μηχανολογικού Τομέα, στα πλαίσια του προγράμματος Μια Νέα Αρχή για τα ΕΠΑΛ και με την  χρηματοδότηση του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έχουν αναλάβει την κατασκευή δύο μεταλλικών καρδίων συλλογής καπακίων.

Τον προγραμματισμό, τον συντονισμό αλλά και την εκτέλεση της δράσης έχει αναλάβει το 1ο ΕΠΑΛ Εύοσμου, ενώ οι χώροι και η υλικοτεχνική υποδομή διατίθεται από το Εργαστηριακό Κέντρο Εύοσμου.
Στόχοι της δράσης είναι:
  • η σύνδεση του σχολείου με την τοπική αλλά και την ευρύτερη κοινωνία,
  • η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τα άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, 
  • η ενημέρωση και ενεργοποίηση των μαθητών σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση,
  • η εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών κατασκευάζοντας ένα πραγματικό έργο και   
  • η συνεργασία των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και η δημιουργία ομαδικού κλίματος.
Υπεύθυνοι καθηγητές κα. Μισαηλίδου Δ., κ. Τσιρανίδης Γ. και ο κ. Γραμμένος Λ. 
Τομέας Μηχανολογίας, 1ο ΕΠΑΛ Εύσμου