ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

Την Τετάρτη 14 Μαΐου 2024, στο γραφείο της διεύθυνσης του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών του διαγωνισμού «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» που διενεργήθηκε με αφορμή τη συμμετοχή του σχολείου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Μείωση των Απορριμμάτων (ewwr 18-24 Νοεμβρίου 2023).

Η κλήρωση ανέδειξε τέσσερεις (4) τυχερούς, οι οποίοι σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού κέρδισαν δώρα αξίας 60 ευρώ.

1ος Π. Τσιώγκα – ασύρματα ακουστικά αξίας 30 ευρώ

2ος Μ. Παυλίδου – δωροεπιταγή αξίας 10 ευρώ

3ος Π. Αντωνίου – δωροεπιταγή αξίας 10 ευρώ

4ος Μ. Κλείτσιου – δωροεπιταγή αξίας 10 ευρώ

Συνολικά ανακυκλώθηκαν τρεις χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα επτά (3.437) συσκευασίες πλαστικού και αλουμινίου, οι οποίες πληρούσαν τις προδιαγραφές των κέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στον χώρο του σχολείου τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών, ώστε να γίνεται διαλογή στην πηγή. Επιπλέον, τα μέλη των περιβαλλοντικών ομάδων του 1ου ΕΠΑΛ και του ΕΚ Ευόσμου, ανέλαβαν την παρακολούθηση της επιτυχίας της ανακύκλωσης συσκευασιών και την ανατροφοδότηση της σχολικής κοινότητας. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός συσκευασιών απορρίπτονταν στους κοινούς κάδους για λόγους τους οποίους πρόκειται να διερευνηθούν την επόμενη σχολική χρονιά με την αξιοποίηση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων.

Η υπεύθυνη της δράσης

Παπαδοπούλου Παρθένα