Στο πλαίσιο της διαδικασίας του Προγραμματισμού Έργου της Σχολικής Μονάδας (ΕΚ Ευόσμου), η ομάδα με Σχέδιο Δράσης «Συν-βιώνω και αλληλο-επιδρώ εξω-σχολικά!» (Άξονας: σχέσεις μεταξύ μαθητών-τριών) παρακολούθησε Περιβαλλοντικό σεμινάριο.
Την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, τα τμήματα Γ΄Αισθητικής και Γ΄Νοσηλευτικής, με τις εκπαιδευτικούς κα Ιορδαμλή Πασχαλίνα, κα Πιπερίδου Αργυρή και κα Μπουραζάνη Χρυσάνθη, παρακολούθησαν διαδικτυακά, Περιβαλλοντικό σεμινάριο με τίτλο: «Τα βότανα στη ζωή μας: Επιστήμη των Πολιτών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»το οποίο διοργανώθηκε από το ΚΠΕ Μακρινίτσας. Το σύνολο των καθηγητών της ομάδας είχε την ευκαιρία να επιμορφωθεί γύρω από τα Παρατηρητήρια των Πολιτών και για το πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία στην διενέργεια εκπαιδευτικών δράσεων με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Καθηγητές και μαθητές γνώρισαν τη χρήση των εν λόγω παρατηρητηρίων, όπως το Pl@ntNet και το OdourCollect, τα οποία διατίθενται και ως εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα.

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας, Εσπερινό ΕΠΑΛ Ευόσμου