Οι μαθητές της Β΄ τάξης του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος και της Γ΄ τάξης της ειδικότητας Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων εκπαιδεύτηκαν και εξασκήθηκαν υλοποιώντας  την ηλιοαπολύμανση (που προηγήθηκε της λήξη του σχολικού έτους 2022-2023), την προετοιμασία του εδάφους του θερμοκηπίου (φρεζάρισμα και ισοπέδωση), την εγκατάσταση του αρδευτικού συστήματος, την μεταφύτευση σποροφύτων μαρουλιού και την εγκατάσταση χρωματικών κολλητικών παγίδων. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2023.
Οι μαθητές θα συνεχίσουν τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες έως την συγκομιδή και θα εφαρμόσουν το σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής,  με βάση τις αρχές του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής.