ΤΟ ΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

18-26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση Απορριμμάτων (EWWR) πρόκειται να ξεκινήσει τη 15η έκδοσή της από τις 18 έως τις 26 Νοεμβρίου 2023. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, θα πραγματοποιηθούν 14.522 δράσεις που επικεντρώνονται στη μείωση των απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση και επισκευή προϊόντων, την ανακύκλωση υλικών και τον καθαρισμό σε 29 χώρες στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Στο σχολείο μας θα πραγματοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων και των απορριμμάτων,

με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη 21 Νοεμβρίου !

Πληροφορίες για την δράση μας, η οποία συμμετέχει και στον διαγωνισμό για τις καλύτερες δράσεις, θα βρείτε στον σύνδεσμο https://ewwr.eu/actions/drink-and-recycle-the-bottle-eat-and-compost-the-paper-food-box-1st-inform-the-school-community-2nd-take-action-recycle-and-upcycl%ce%b5/