ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Στον τομέα Γεωπονίας του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου διδάσκονται και εφαρμόζονται οι αρχές της  βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην αλληλεγγύη στο συνάνθρωπο, την υπευθυνότητα για το περιβάλλον και την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.
Οι μαθητές του τομέα, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων τους καλλιεργούν και παράγουν λαχανικά στο έδαφος, αλλά και στο υδροπονικό σύστημα επίπλευσης,  εφαρμόζοντας το σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής και υιοθετώντας φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές.
Μέρος της παραγωγής μαρουλιού που συγκόμισαν, διέθεσαν στις 9 Φεβρουαρίου 2022  στο συσσίτιο «Άρτος Ζωής» του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ευόσμου. Η δράση αυτή αποτελεί πλέον θεσμό για τον τομέα γεωπονίας καθώς συνεχίζεται από το Δεκέμβριο του 2016.