Οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής του ΕΚ Ευόσμου, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί, συνεργάζεται με ερευνητική ομάδα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, η οποία έχει αναπτύξει το έργο Ίρις (http://eeris.web.auth.gr/)
Βασικός στόχος του έργου Ίρις (eeris – electric energy residential informational system) είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την καταγραφή, ανάλυση και αναπαράσταση της οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.
Tην Παρασκευή 10/3/2022, στις 10:30,  ο επίκουρος καθηγητής κ. Γεώργιος Ανδρέου και η υποψήφια διδάκτορας κα Αναστασία Στεφανίδη, μέλη της ερευνητικής ομάδας, επισκέφθηκαν το σχολείο και εγκατέστησαν το σύστημα Ίρις στο εργαστήριο  Οικονομίας-Διοίκησης 109. Το σύστημα Ίρις θα καταγράφει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις ηλεκτρικές συσκευές του εργαστηρίου  και στη συνέχεια οι μαθητές του τομέα πληροφορικής θα ασκηθούν στην:

  • οργάνωση και αποθήκευση των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας
  • στην επεξεργασία των δεδομένων με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών
  • στην παρουσίαση των πληροφοριών στο χρήστη με γραφικό τρόπο
Η συνεργασία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο δράσεων του τομέα πληροφορικής οι οποίες  στοχεύουν στην εξοικείωση των μαθητών με τη λειτουργία των  έξυπνων συσκευών για τον έλεγχο και τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:

  • Έναρξη υλοποίησης του  εγκεκριμένου από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προγράμματος Erasmus+ με κωδικό 2021-1-EL01-KA122-VET-000030790 και τίτλο «Ψηφιακές Τεχνολογίες για την αποδοτική διαχείριση της ενέργειας» (Digital Technologies in Energy Efficiency).
  • Συμμετοχή ομάδας μαθητών στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών με το έργο Smart Green Plug (https://github.com/ekevosm/SGP) στο πλαίσιο του οποίου σχεδιάζεται να υλοποιηθεί το πρωτότυπο ενός έξυπνου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας.
Υπεύθυνη καθηγήτρια του προγράμματος-δράσης κα. Μπέλλη Ζωή.

Τομέας Πληροφορικής, 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου