Η δράση σχεδιάστηκε από ομάδα εκπαιδευτικών του Τομέα Ηλεκτρολογίας και Αυτοματισμών του Εργαστηριακού Κέντρου Ευόσμου και είχε αποδέκτες το σύνολο των εκπαιδευτικών του αντίστοιχου Τομέα των σχολικών μονάδων που ανήκουν στο συγκεκριμένο Εργαστηριακό Κέντρο. Στόχευσε στην κατασκευή εγκατάστασης αυτοματισμού με τεχνολογία INVERTER, για χρήση ως μαθησιακό αντικείμενο και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στον προγραμματισμό του INVERTER.
Τομέας Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, Υπεύθυνη: κα. Κουτλεμάνη Στεργιανή